Mladi će savjetovati Banovinu

21_12_2007  |  Autor: Pile  |  Foto: Nela
Mladi će savjetovati Banovinu

U četvrtak je na inicijativu Info zone u Gradskoj vijećnici održan inicijalni sastanak za osnivanje splitskog Savjeta mladih. Gradsko vijeće će što prije donijeti odluku o osnivanju Savjeta mladih te će javni natječaj vjerojatno biti raspisan već u drugom tjednu siječnja.

U četvrtak je na inicijativu Info zone u Gradskoj vijećnici održan inicijalni sastanak za osnivanje splitskog Savjeta mladih. Podsjetimo, Zakon o savjetima mladih Sabor je izglasao početkom godine, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život. Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih, a bira ih Gradsko vijeće, odnosno 12 vijećnika u Komisiji za suradnju s mladima Grada Splita.

Članovi Komisije za suradnju s mladima Grada Splita

Željana Kalaš, Željko Jerkov, Milijan Sesar, Neda Makjanić Kunić, Miljenko Boban Luka Podrug, Ljubica Vrdoljak, Slobodan Beroš, Željko Sikirica, Goran Kovačević, Darko Parić i Mirko Budimir.

Opravdani i neopravdani

Osim domaćina, članova Komisije za suradnju s mladima Grada Splita, na sastanak su bili pozvani i koordinatori izrade Gradskog programa djelovanja za mlade te predstavnici udruga, organizacija i institucija koje su aktivno sudjelovale u izradi GPDMa. Članovi Komisije ispričali su se obvezama u Gradskom vijeću pa ih je zastupala samo predsjednica Komisije, Željana Kalaš. Nedostajala su tek dva koordinatora koji su bili spriječeni drugim obvezama. Od pozvanih predstavnika udruga jedino Koalicija udruga mladih nije poslala ni jednog predstavnika. Iako je nekoliko učenica IV gimnazije aktivno sudjelovalo u radu radne grupe „Aktivno sudjelovanje mladih u društvu“ na ovom sastanku nije bilo predstavnika te škole. U ime Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Splita sastanku je prisustvovala Gordana Vrdoljak, a Sretna Vrdoljak bila je ispred Obiteljskog centra Splitsko-dalmatinske županije.

Strah od "puvanja u vitar"


Nakon kratke uvodne riječi Ivana Medića iz Info zone, Kaja Šegvić Šarić izrazila je bojazan da ni jedan prijedlog s ovog sastanka neće biti uvažen prilikom donošenja odluke o osnivanju Savjeta.

Medić je još jednom napomenuo da Zakon o savjetima mladih ne obvezuje Grad na ovakav sastanak, no aktivnim izrađivačima GPDMa ipak je pružena prilika da predlože smjernice načina i kriterija odabira kandidata te ukažu na eventualne probleme u funkcioniranju Savjeta mladih.

Političari da, ali ne iz stranaka

Uz manju raspravu predloženo je da Savjet ima maksimalnih jedanaest članova, a očekivano, najviše rasprave izazvala je mogućnost kandidiranja predstavnika političkih pomladaka. Željana Kalaš predložila je osnivanje posebnog, neslužbenog tijela političkih pomladaka. Ipak, nakon rasprave je konsenzusom prihvaćeno stajalište da je i politički angažman način društvene aktivnosti mladih te da ih se ne bi smjelo isključivati iz Savjeta, štoviše, da bi to trebalo motivirati političke stranke na veći angažman oko mladih. Prihvaćen je prijedlog Đordane Barbarić da se kandidate obveže na prilaganje opisa što su napravili za mlade u gradu Splitu te da to bude najvažniji kriterij. Zaključak je da bi se pri odabiru kvalitetnijim kandidatima trebali smatrati oni sa iskustvom rada i u drugim oblicima organiziranja mladih, osim pomladcima stranaka.

Važna je disperzija

Predloženo je nekoliko modela kriterija odabira kandidata. U jednom trenutku krenulo se glasati o opciji da se broj predstavnika političkih organizacija ograniči, no ponovno se aktualiziralo pitanje neravnopravnosti. Zajednički zaključak je da bi pri odabiru kandidata pozornost trebalo posvetiti ravnomjernom rasporedu članova kompetentnih za sva područja života mladih. Prema tom zaključku, optimalan Savjet mladih imao bi barem po jednog kvalitetnog člana za svako tematsko područje Gradskog programa djelovanja za mlade.

Kako bi izgledao optimalan Savjet mladih?

Obrazovanje i informatizacija, Zapošljavanje i poduzetništvo, Socijalna politika, Zdravstvena zaštita i reprodukcijsko zdravlje, Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, Izgradnja civilnog društva i volonterski rad, Kultura mladih i slobodno vrijeme, Mobilnost, informiranje i savjetovanje - bar po jedan član Savjeta bit će kompetentan za neko od tematskih područja GPDMa.

Teže do preporuke

Uz osnovne informacije o kandidatima poput imena i prezimena, preslika Domovnice i životopisa, istaknuta je važnost prilaganja potvrde prebivalištu zbog zakonskih ograničenja koja obvezuju da članovi Savjeta mogu biti samo mladi s prebivalištem u gradu za čiji se Savjet kandidiraju. Na prijedlog Željane Marković preporučuje se obveza prilaganja izjave o preporuci drugih udruga, organizacija i institucija. Da se preporuke ne bi olako pisale, svaka preporuka morat će detaljno opisati zašto se taj kandidat preporučuje, odnosno kako je kandidat sudjelovao u radu organizacije koja ga preporučuje. Predlagatelji bi trebali priložiti izvod iz registra, dok preporučitelji ne bi imali tu obvezu. Kandidati će vjerojatno sa 150 riječi morati objasniti zašto su motivirani da budu članovi Savjeta.

I nakon zatvora u Savjet

Zoran Fistonić složio se s Nevenkom Mardešić da se zahtijevanjem potvrde o nekažnjavanju ne doprinosi primjerice resocijalizaciji bivših ovisnika. Nakon kraće rasprave zaključeno je da ta potvrda nije potrebna.

Neka odluči Komisija

Ponuđena je opcija da predstavnici udruga iz pristiglih kandidatura izaberu prijedlog sastava Savjeta koji će prezentirati Komisiji za suradnju s mladima Grada Splita, no uočen je neizbježan sukob interesa jer bi udruge, logično, propagirale kandidate koje su predložile. Jednoglasno je prihvaćeno da će članovi Komisija biti jedini koji će pročitati sve kandidature te na temelju pročitanoga odabrati kandidate.

Prema riječima Željane Kalaš, Gradsko vijeće će što prije donijeti odluku o osnivanju Savjeta mladih te će javni natječaj vjerojatno biti raspisan već u drugom tjednu siječnja 2008. pa bi nakon petnaest dana trajanja natječaja, Split već u veljači mogao imati osnovan Savjet mladih. Info zona najavila je poduzeti radnje s ciljem senzibiliziacije mladih po pitanju Savjeta pa je, između ostalog, paralelno s raspisivanjem natječaja u prostoru Info zone najavljena javna prezentacija.