Ulazimo u Banovinu!

28_03_2007
Ulazimo u Banovinu!

Stupanjem na snagu Zakona o savjetima mladih, do kraja godine bi<strong> </strong>u fotelje u Banovini trebalo "zasjesti" i do 11 mladih(!) predstavnika mladih u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život grada. Zakon o savjetima mladih prvi je ikada donesen <strong>Zakon o mladima</strong> u Republici Hrvatskoj!

Krajem veljače Sabor je izglasao, a početkom ožujka stupio je na snagu – Zakon o savjetima mladih. Tim zakonom je i Grad Split obavezan osnovati svoje savjetodavno tijelo, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život.

Savjet mladih čine mladi (15 – 29 godina) koje predlože udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih, a potvrdi predstavničko tijelo.

Za gradove veće od 30 tisuća stanovnika Savjet mora imati od 9 do 11 članova. Konačan broj članova, način njihova odabira te model financiranja i odnosa sa predstavničkim tijelom utvrđuje Grad odlukom o osnivanju.

Neki od vas su možda već čuli za Parlament mladih ili za Vijeće mladih. Bilo bi dobro kad te pojmove ne bi direktno povezivali sa Savjetom mladih :) Upravo zbog terminološke zavrzlame do posljednjeg trenutka vodila se bitka da se Zakon o vijećima mladih preimenuje u Zakon o savjetima mladih. U Hrvatskoj već postoji šest Vijeća mladih, a do kraja godine bi ih trebalo biti dvanaest. Vijeća su samoosnovana predstavnička tijela mladih i imaju potpuno drukčiju ulogu od Savjeta mladih - savjetodavnih tijela koja imenuju lokalne i područne samouprave.

Zakon o savjetima mladih prvi je ikada donesen Zakon o mladima u Republici Hrvatskoj!?
Za kraj…

Zakon o savjetima mladih, Članak 22.
Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnovat će savjete mladih u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Gradski program djelovanja za mlade, mjera 5.2.
Podupirati osnivanje Vijeća* mladih Grada Splita, a u skladu sa Zakonom o vijećima* mladih
  *u konačnom obliku Zakona koristi se naziv savjet, a ne vijeće

Zakon o savjetima mladih (.doc)

napisao: Pile