2% za nezavisnu kulturu

02_12_2014 / 11:05h  |  Autor: Platforma Doma mladih  |  Foto: Ela Zagmajster, arhiv
2% za nezavisnu kulturu

Platforma Doma mladih dostavila je nadležnima za financiranje nezavisne kulture dopis kojim se traži da se 2% proračunskog novca namijenjenog javnim institucijama prenamijeni programima nezavisne scene. Prenosimo ga u cijelosti.

Platforma Doma mladih, zagovaračka inicijativa za nezavisnu kulturu i scenu mladih/za mlade, dostavila je gradskim vijećnicima/vijećnicama te Gradonačelniku, zamjenicima Gradonačelnika, Savjetniku za kulturu i znanost, Uredu za kulturu i članovima/članicama Vijeća u kulturi dopis kao reakciju na 19. točku dnevnog reda Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2015. godinu. Dopis, kojim se traži da se 2% proračunskog novca namijenjenog javnim institucijama prenamijeni programima nezavisne scene, prenosimo u cijelosti.

Inicijativa 2% za nezavisnu kulturu

Svjesni činjenice da su u kriznim i ekonomski nestabilnim vremenima upravo proračuni za kulturu smanjeni, obraćamo Vam se u nadi da ćete prepoznati našu inicijativu kao nužnu za očuvanje minimalnog kulturnog nivoa lokalne sredine. 

Naime, svjedoci smo da se već godinama na lokalnom i na nacionalnom nivou teret krize neravnomjerno raspoređuje. Događa se to usprkos činjenici da nezavisna scena na lokalnom nivou djeluje transparentno i racionalno, dok su poslovanja lokalnih kulturnih institucija često praćena financijskim i kadrovskim pozicioniranjima te od strane službenih revizija uočenom – krajnje neracionalnom poslovanju. 

Razmatrajući prijedlog proračuna za 2015. godinu koji će se naći 3. prosinca 2014. na raspravi u Gradskom vijeću uviđamo da su financijska sredstva utrošena na institucionalnu kulturu znatno veća u odnosu na nezavisnu scenu u 2014. godine (primjerice „rashodi za programsku i redovnu djelatnost“ u 2014. u HNK Split bili su 6.404.000,50 kuna te povećani na 6.478.000,00 kuna da bi prijedlogom proračuna u 2015. iznos bio podignut na 6.923.000,00 kuna dakle otprilike 500.000,00 kuna više od iznosa u prošlogodišnjem proračunu).

Stavke „Udruge, neprofitne organizacije i pojedinci“ po kulturnim sektorima i djelatnostima u prijedlogu proračuna ostale su nepromijenjene, što dovodi do zaključka da je namjera Grada Splita u 2015. godini povećati programsku djelatnost institucija, ali ne i nezavisne scene.

Na tribini pod nazivom „Financiranje nezavisne kulture“, održanoj 15.05.2014. u Domu mladih u organizaciji Platforme Doma mladih, savjetnik za kulturu gradonačelnika Grada Splita gosp. Igor Baković,  javno je izrekao da podržava inicijativu 2% za nezavisnu scenu u kojoj će se 2% proračunskog novca namijenjenog javnim institucijama prenamijeniti programima nezavisne scene i stoga ovim putem gradskoj upravi grada Splita upućujemo takav zahtjev.


Argument lokalne samouprave u dosadašnjem dijalogu s nezavisnom scenom o povećanju budžeta nezavisnoj kulturi bio je da novaca „jednostavno“ nema, a iz gornjih podataka svjedočimo povećanju sredstava institucionalnoj kulturi, dok nezavisna kultura ostaje na istim mizernim budžetima koji su predočeni u dijagramu.

Pozitivne prakse na europskom nivou pokazuju da je upravo nezavisna kultura nosioc većine kulturnih programa u lokalnim zajednicama, kao i gospodarski dionik koji u konačnici čak i pridonosi priljevu javnih financija. S druge strane, lokalna nezavisna scena (premda govorimo o drugom po veličini gradu u državi) funkcionira sa manje od 3 % sredstava koje su na raspolaganju njihovim zagrebačkim kolegama. Smatramo da postoji nužnost promjene u lokalnim i nacionalnim kulturnim politikama ukoliko želimo završiti dugotrajnu i bolnu tranziciju prema uljuđenom i kulturnom građanskom društvu koje je u stanju odgovoriti na izazove vremena u kojem djelujemo.

Mišljenja smo da bi realizacija ove inicijative značila makar simbolični pozitivni zaokret u aktualnim gradskim kulturnim politikama, ali i da bi dugoročno lokalnoj nezavisnoj sceni omogućila da započne procese sličnih pozitivnih promjena u sferi nacionalnih i europskih kulturnih politika.

Također, nadamo se da će sve pozitivne promjene u kulturi Grada Splita u kojima će nezavisna kultura biti ravnopravni partner javnim institucijama biti rezultat promišljenije kulturne strategije u kojoj planovi ne ostaju na vještoj retorici već se – i provode u praksi.