Žugaj sam!

Kao što mi postavljamo pitanja tijelima javne vlasti i drugim institucijama i službama nadležnima za pojedina pitanja, tako ih i ti možeš pitati sve što te zanima. Zakon o pravu na pristup informacijama obvezuje tijela javne vlasti da ti u roku od 15 dana dostave odgovor.

Popis tijela javne vlasti, ali i druge korisne informacije o Zakonu, možeš pronaći na webu Povjerenika za informiranje pristupinfo.hr.

NEKOLIKO ZANIMLJIVOSTI IZ ZAKONA:

 • bilo tko može tražit informaciju (fizička/pravna osoba, stranac/domaći…)
 • dobivenu informaciju se smije javno iznositi
 • može se tražiti dostavljanje bilo čega što je materijalizirano (nacrtano, tiskano, snimljeno…) - ugovori o radu, pravilnici, zapisnici…
 • mogu naplatiti trošak papira, CD-a i slično


U ZAHTJEVU ZA PRUŽANJEM INFORMACIJE DOVOLJNO JE NAPISATI:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti
 • podaci važni za prepoznavanje informacije koja se traži
 • tko traži pitanje


ŠTO JOŠ NIJE LOŠE ZNATI…

 • tražena informacija može biti vrlo precizna - npr. kolika je bruto plaća određene osobe u gradskoj upravi
 • može se navesti način dostave odgovora (izbjegavanje odgovora "dođi u ponedjeljak u podne pogledati kod nas uredu")
 • ne treba se pozivati na Zakon o pravu na pristup informacijama
 • ne treba navoditi razloge postavljanja pitanja
 • pitanje se može postaviti i usmeno
 • ako ne odgovore nakon 15 dana (u tom roku mogu obavijestiti da će im za odgovor trebati dodatnih 15 dana), možeš pisati Uredu Povjerenika za informiranje te Ured preuzima stvar u svoje ruke


Zakon o pravu na pristup informacijama obvezuje samo tijela javne vlasti - druge isto možeš pitati, ali oni ti ne moraju odgovoriti.