Ocijeni: + -

Zahrđala ograda oko RK Dobri

Trg ispred RK Dobri : čekamo 20 godina da se ukloni nakazna ograda (opasna zahrđala armaturna mreža ) oko objekta kojem ne vidimo svrhu. Opasna je ograda i sa sjeverne strane gradilišta hotela Marjan!
Šta rade komunalni redari?

 
Ocijeni: + -

Ograda se uklanja do Božića

Na pitanje o uklanjanju ograde, odgovor smo primili od gospodina Vedrana Lisice, komunalnog redara te ga ovdje prenosimo:

U vezi postavljenog pitanja uklanjanja ograde (opasna zahrđala armaturna mreža) oko samostana na Trgu Dobri, u svojstvu komunalnog redara nadležnog za citirano područje, navodim sljedeće:
Odmah po prijemu vašeg dopisa izašao sam na teren te obavio očevid u krugu samostana u izgradnji, u prisutnosti odgovorne časne sestre.
Ista mi je odgovorila da se slaže u potpunosti s činjeničnim stanjem navedenim u prijavi te je kao krajnji rok uklanjanja sporne neprimjerene ograde, uz prethodno popločavanje ostatka Trga, navela period između 10. i 15. prosinca 2013. Navedena situacija  neće se ni slučajno prolongirati do Božića, kada sve treba biti bez ikakvih barikada te otvoreno za javnost.

Odgovorio: Grad Split - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, dana: 19/11/2013.
Čekali smo: 4 dana
 
Ocijeni: + -

Ograda oko hotela na privatnom zemljištu

 Na dio pitanja vezan uz ogradu oko hotela Marjan odgovor smo dobili od komunalnog redara, gospodina Alena Katića:

Navedena ograda u Vašoj prijavi nalazi se na privatnom zemljištu i služi u svrhu zaštite od ulaska u prostor gradilišta, za zaštitu ljudi i samog gradilišta - da ne bi došlo do neke ozljede ili krađe pojedinih predmeta s privatnog zemljišta.

Odgovorio: Grad Split - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, dana: 20/11/2013.
Čekali smo: 5 dana
 
Potpuno novi Žugaj! - za sve žugatore