Ocijeni: + -

Hoće li se vratiti trgovi i prebrojiti novac?

Ivana Leku, voditelja pododsjeka za javne gradske površine pri Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo pitali smo hoće li se na jesen građanima ponovno vratiti ovog ljeta oduzete javne površine (trgovi i šetnice na kojima su niknuli štekati i banci) te koliko je Grad Split ovog ljeta uprihodio od dozvola izdanih za komercijalno korištenje javnih površina.

 
Potpuno novi Žugaj! - za sve žugatore