Ocijeni: + -

Uklonite grafite koji potiču govor mržnje!

 Zašto se ne uklone homofobni grafiti s ulica i oni koji potiču govor mržnje? Grad je zakonski dužan ukloniti ih.

 
Ocijeni: + -

Uklanjanje grafita u tijeku

 Na pitanje kad će se ukloniti homofobni grafiti i ostali grafiti koji potiču govor mržnje dobili smo odgovor od gospodina Vedrana Lisice iz Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo.
Za svaki je uočeni neprikladni grafit koncesionar za uklanjanje grafita dobio uputu da ga ukloni. Postupak nije jednostavan i, premda je u tijeku, može proći određeno vrijeme do uklanjanja. Isto tako, rekao je gospodin Lisica, kad se uoči takav grafit, bilo bi dobro da se navede ulica, čak i objekt na kojem se grafit nalazi jer će to znatno ubrzati postupak. Naime, budući da su različiti pojedinci nadležni za različite kotare, točnim navođenjem lokacije grafita odmah će se znati u čijoj je nadležnosti njegovo uklanjanje.

Odgovorio: Grad Split - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, dana: 22/7/2013.
Čekali smo: 4 dana
 
Potpuno novi Žugaj! - za sve žugatore