Ocijeni: + -

Uklanjanje grafita

Kad će se ukloniti grafiti Isus okružen srcem? Ima ih po cijelom gradu, najviše po Splitu 3.

 
Ocijeni: + -

Grafiti nisu uvredljivi

 Na pitanje o tome zašto nisu uklonjeni grafiti koji se sastoje od teksta Isus okruženog simbolom za srce odgovorio je komunalni redar Vinko Kliterna i odgovor u potpunosti prenosimo:

Trenutno Komunalno redarstvo uklanja grafite uvrijedljivog ili neprimjerenog sadržaja. Nažalost u Splitu ima grafita skoro na svakom pročelju ili zidu, stoga je financijski nemoguće uklanjanje svih grafita. Ja sam zadužen za GK Split 3, te grafite koje ste vi spomenuli u upitu (Isus okružen srcem), nisam smatrao ni uvredljivim ni neprimjerenim stoga nisam ni vršio uklanjanje, ali na vašu primjedbu potrudit ću se da budu sanirani.

Odgovorio: Grad Split - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, dana: 22/8/2013.
Čekali smo: 3 dana
 
Potpuno novi Žugaj! - za sve žugatore