Ocijeni: + -

Što je sa katalogom, stipendijama i zakladom?

Službeniku za informiranje postavili smo pitanja koja se odnose na 1. područje splitskog Gradskog programa za mlade, obrazovanje i informatizacija, za koje je kao resor koji brine za provedbu navedena Služba za prosvjetu i tehničku kulturu:

1. Da li je izrađen katalog institucija, ustanova i organizacija civilnog društva koje provode programe iz domene neformalnog obrazovanja, i ukoliko je odgovor da, da li je isti objavljen na webu Grada Splita i na koji način distribuiran u odgojno obrazovnim institucijama (mjera 1, Aktivnosti 1.1. i 1.2.)?

2. Kolika je visina stipendije nadarenim učenicima/cama i studentima/cama te ukupan broj stipendija dodijeljenih nadarenim učenicima/cama i studentima/cama u školskoj/akademskoj godini 2013/14. (mjera 3, Aktivnost 3.2.)?

3. Da li su poduzeti koraci uspostave suradnje Grada Splita sa Ministarstvom obrazovanja i sporta te Sveučilištem u Splitu glede osnivanja zaklade za potporu mladim znanstvenicima te istraživačkim i znanstvenim projektima u kojima sudjeluje 50% mladih znanstvenika/-ca (Mjera3, Aktivnost 3.3.)? Ukoliko je odgovor na pitanje da, molimo informaciju o broju održanih sastanaka te zaključcima istih.

 
Ocijeni: + -

Stipendije dajemo, po pitanju kataloga i zaklade - ništa ne radimo

- Grad Split sukladno osiguranim sredstvima u svom proračunu svake godine raspisuje natječaj za stipendiranje učenika i studenata osobitog uspjeha u školovanju, kao i za naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija.

Broj i visina stipendija utvrđuje se Zaključkom Gradonačelnika o broju i visini stipendija svake godine prije objavljivanja samog natječaja.

Visina stipendije za učenike srednjih škola iznosi 600,00 kuna; za studente koji se obrazuju na visokoškolskim ustanovama u Splitu, kao i za studente koji se školuju izvan Splita, a te studijske grupe postoje i u Splitu 800,00 kuna; za studente koji se obrazuju na visokoškolskim ustanovama u Splitu izvan Splita u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske 1.000,00 kuna i za studente poslijediplomskog studija jednokratna naknada dijela troškova školarine u iznosu od 7.000,00 kuna bruto.
Za školsku/akademsku 2013./2014. godinu bilo je predviđeno dodijeliti 20 učeničkih i 80 studentskih stipendija, te 5 naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija.

Uključujući učenike i studente koji su pravo na nastavak primanja stipendije ostvarili prethodnih godina, Grad Split je u školskoj/akademskoj 2013./2014. godini ukupno mjesečno isplaćivao prosječno 70 učeničkih i 200 studentskih stipendija.

Obzirom da ste u dopisu postavili pitanja koja se odnose na 1. područje Gradskog programa za mlade, gdje je kao Upravno tijelo koje se brine za provedbu Programa navedena Služba za prosvjetu i tehničku kulturu (koja je temeljem Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita promijenila naziv u Službu za obrazovanje i znanost), moramo Vas izvijestiti da po pitanju 1 i 3 iz spomenutog zahtjeva ova Služba nije provodila nikakve aktivnosti - stoji u odgovoru kojeg potpisuje Slavko Žaja, Savjetnik za obrazovanje i znanost:

Odgovorio: Grad Split - Službenik za informiranje, dana: 24/11/2014.
Čekali smo: 12 dana
 
Potpuno novi Žugaj! - za sve žugatore