Ocijeni: + -

Reciklira li se otpad?

 1. Da li se plastika koja se prikuplja u odlagalištima za otpad na području Grada Splita reciklira?

2. Ako se reciklira, gdje se izvršava razvrstavanje plastike prema tipovima? Da li bi bilo moguće da naši fotografi posjete taj pogon?

3. Ako se ne reciklira, gdje se odlaže taj otpad? Da li bi bilo moguće organizirati posjet sa fotografima?

4. Koliko tona plastike se prikupi na području Grada Splita mjesečno?

5. Imate li uvid u strukturu tog otpada - koliki postotak otpada na PET ambalažu, koliki na HDPE, koliki na PVC, LDPE, PP, PS a koliki na ostale vrste plastike?

6. Koji su planovi za zbrinjavanje plastičnog otpada u budućnosti?

7. Od kada se provodi odvojeno prikupljanje otpada a od kada se provodi recikliranje (ako se provodi) i kako su građani reagirali na odvojene kontejnere)?

8. Da li sadržaj kontejnera odgovara smeću koje bi se unutra trebao naći?

9. Postoje li razlike između gradskih kotara, prema Vašem iskustvu?

Pitali smo:
 
Potpuno novi Žugaj! - za sve žugatore