Ocijeni: + -

Parking uz tvrđavu Gripe

 Kad će se urediti parking oko tvrđave Gripe?

Pitali smo:
 
Ocijeni: + -

Parking uz tvrđavu Gripe

 Iz Kotara Gripe odgovorio je putem Facebooka Marin Giljanović rekavši da je za to pitanje zadužen Gradski kotar Lučac - Manuš te je pitanje proslijeđeno tom kotaru.

Odgovorio: Gradski kotar Gripe, dana: 29/8/2013.
Čekali smo: 0 dana
 
Potpuno novi Žugaj! - za sve žugatore