Ocijeni: + -

Miješanje otpada

Je li točno da kamioni za odvoz otpada pri odvozu miješaju odvojeni otpad (npr. obični otpad i plastiku/papir itd.)?

Pitali smo:
 
Ocijeni: + -

Otpad se odvaja

 Odgovor na pitanje o tome je li istina da se odvojeni otpad miješa pri transportu do odlagališta odgovor smo dobili od Ljubice Vrdoljak, direktorice operativne službe Čistoće:

Odvojeni otpad (papir, plastika, tetrapak, staklo) posebno se odvozi. Ne miješa se s ostatkom komunalnog otpada.

Odgovorio: Čistoća d.o.o., dana: 4/12/2013.
Čekali smo: 1 dan
 
Potpuno novi Žugaj! - za sve žugatore