Ocijeni: + -

Koliko je realan parkić ispred HNK?

Trgovačkom društvu Parkovi i nasadi d.o.o., ovlaštenom koncesionaru održavanja javnog gradskog zelenila grada Splita, uputili smo pitanje postoji li mogućnost da postave više posuda sa zelenilom na trg ispred HNK Split ili, još bolje, da na trgu opet zaživi zelena površina.

Nakon odgovora iz Parkova i nasada slično pitanje poslali smo i Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo.

 
Ocijeni: + -

Trebalo bi, ali radimo po nalogu...

Direktor Parkova i nasada, Stipe Radiš-Knežević, odgovorio je na pitanje nakon petnaest dana te iskazao osobno mišljenje da na navedenoj lokaciji doista nedostaje zelenila i da bi trebalo razmisliti o postavi još barem dvije vaze poput postojeće, no uz napomenu da svaku sadnju novog bilja ili postavljanje vaza s ukrasnim zelenilom rade isključivo po nalogu nadležnih gradskih službi.

Odgovorio: Parkovi i nasadi d.o.o., dana: 1/3/2010.
Čekali smo: 6 dana
 
Ocijeni: + -

GUP ne dopušta parkić

Ing.agr. Danica Gudelj pojasnila je kako se navedena površina nalazi u zoni gdje se primjenjuje režim najstrože zaštite povijesnih struktura i prema Generalnom urbanističkom planu nije predviđena zelena površina.

Odgovorio: Grad Split - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, dana: 8/3/2010.
Čekali smo: 7 dana
 
Potpuno novi Žugaj! - za sve žugatore