Ocijeni: + -

Kanalizacija na Kili

 Kad će se dovesti kanalizacija u kvart Kila?

 
Ocijeni: + -

Radovi bi mogli početi u 2014.

Odgovor o tome kad će kvart Kila dobiti kanalizaciju primili smo od Ante Krželja iz Službe za imovinsko-pravne poslove, izgradnju i geodeziju Grada Splita:

Za područje kile zaključen je ugovor za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za fekalne kanalizacije i vodovodne mreže. U tijeku je dovršetak izrade idejnih projekata. Po ishođenju potrebnih suglasnosti (HEP, HT, Hrvatske vode i konzervatori) na projekt podnosimo zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Nakon ishođenih lokacijskih dozvola rade se glavni projekti, te je potrebno ishoditi i potvrde glavnih projekata. 
Očekivati je da će sve potrebne dozvole biti izdane do travnja 2014. S gradnjom bi se moglo početi u lipnju 2014. - ovisno o izvoru potrebnih sredstava i nakon zaključenja postupka javne nabave radova.

Odgovorio: Grad Split - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, dana: 24/10/2013.
Čekali smo: 14 dana
 
Potpuno novi Žugaj! - za sve žugatore