Ocijeni: + -

Kad će dječji park na Pujanke?

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo pitali smo kada će se pristupiti obnovi u potpunosti devastiranog dječjeg parka na Pujankama, u blizini dječjeg vrtića iz kojeg djeca do drugog parka moraju prelaziti preko prometnice. Stanari zgrada Pujanke 32, 34 i 36 te Vukovarska 169, 171, 173 i 175 o ovom su zahtjevu već izvijestili nadležne službe.
 
Ocijeni: + -

Potrebna je potpuno nova izgradnja, kad bude novca

Viši stručni referent za nadzor građevinskih radova u hortikulturi, Josip Bauk, odgovorio nam je da dječje igralište na Pujankama – Vukovarska 169-175 ne postoji, već postoji sportsko igralište uz kojeg se mogu vidjeti ostaci nekadašnjeg dječjeg igrališta u vidu betonskih temeljnih stopa. Ta lokacija iziskuje kompletnu rekonstrukciju, odnosno potpuno novu izgradnju dječjeg igrališta, a isto će biti realizirano kada u Gradu budu osigurana financijska sredstva.

Napomenuo je i da je dječje igralište na lokaciji Pujanke 32-36 u režimu tekućeg održavanja te se o njemu skrbe Parkovi i Nasadi na isti način kao i o svim ostalim dječjim igralištima na području Grada Splita, kojih ima 52.

Odgovorio: Grad Split - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, dana: 5/7/2011.
Čekali smo: 1 dan
 
Potpuno novi Žugaj! - za sve žugatore