Ocijeni: + -

Kad će biciklistička staza?

Pročelnicu Ureda gradonačelnika, Ivanu Viđak Bjedov, dopisom smo pitali hoćemo li uskoro dočekati prvu biciklističku stazu u Splitu. Napomenuli smo da je inicijativa za izradu biciklističke staze u Splitu pokrenuta još prošle godine te je izrađen i prezentiran idejni projekt koji još nije realiziran...

Prema idejnom rješenju koje je prezentirano u Info zoni, prva splitska biciklistička staza će se protezati uz ulicu Domovinskog rata od križanja sa Zagorskim putem (kraj motike) preko Puta Supavla i Turske kule te pored stadiona na Poljudu do Marjana.

 
Ocijeni: + -

U sklopu ovogodišnje rekonstrukcije

Nakon samo jednog dana čekanja, dobili smo odgovor na upit o planiranoj dinamici realizacije biciklističkih staza na području grada Splita. Damir Babić nam je odgovorio da je ove godine u planu rekonstrukcija ulice Hrvatske Mornarice te će se rekonstrukcijom formirati i biciklistička staze koja bi se trebala nastaviti prema Marjanu, a sve kao dio projekta formiranja biciklističkih staza na potezu od Ravnih njiva do Marjana.

Odgovorio: Grad Split - Ured gradonačelnika, dana: 12/2/2010.
Čekali smo: 1 dan
 
Potpuno novi Žugaj! - za sve žugatore