Ocijeni: + -

Jesu li pješački prijelazi sigurniji?

Na adresu postaje Prometne policije uputili smo pitanja kakve su statistike prometnih nezgoda na pješačkom prijelazu u Ulici Domovinskog rata (kraj Muslimanke) nakon uvođenja nove signalizacije, da li se smanjio broj nezgoda, te zbog čega su samo dva pješačka prijelaza u gradu obojana žuto-bijelo.

Naknadno smo Odsjeku za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture pri Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo uputili smo pitanje zašto su samo dva pješačka prijelaza u Splitu označena žuto-bijelom kombinacijom te postoji li plan o takvim oznakama i za neke druge lokacije.

 
Ocijeni: + -

Broj nesreća je znatno smanjen!

Nakon uvođenja nove horizontalne i vertikalne prometne signalizacije te građevinske rekonstrukcije pješačkog prijelaza kraj Muslimanke broj prometnih nesreća znatno je smanjen – stoji u odgovoru Mladena Delića.

- Analizirajući ukupan broj prometnih nesreća koje su se dogodile na predmetnoj lokaciji došlo se do podataka da su se u ovoj godini ukupno dogodile 3 prometne nesreće (2011. - 8, kao i 2010.). U navedenim prometnim nesrećama ukupno su stradale 2 osobe (2011. - 9, 2010. - 8) – potkrijepio je informaciju statistikom. Za odgovor na pitanje zašto su samo 2 pješačka prijelaza obojana i žutom i bijelom bojom uputio nas je na Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno redarstvo u gradu Splitu, odnosno Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji o tome odlučuje.

Odgovorio: Postaja prometne policije u Splitu, dana: 18/10/2012.
Čekali smo: 6 dana
 
Potpuno novi Žugaj! - za sve žugatore