Ocijeni: + -

Gdje su šentade?

Kada će se uvesti dostatan broj šentadi u parku na Zvončacu i općenito u parkovima po gradu? Uz odgovarajuće kante za otpad. Postoje mjesta u gradu koja takvu investiciju zaslužuju. Mislite li zaposliti čuvare takvih površina da bi ih zaštitili od vandala?

 
Potpuno novi Žugaj! - za sve žugatore