Ocijeni: + -

Gajeva se pretvara u parkiralište

 Tko će spriječiti da se Gajeva ulica iz parka pretvori u parkiralište? Nestao je dobar dio živice i zelenila. Automobili se parkiraju i uništavaju zelenilo. Grad ne bi trebao
sav prostor dati Prometu i Hvidri, nešto treba ostati i građanima. Zašto je grad parkiralište na vrhu Plinarske ulice dao Prometu? Cijeli Varoš i okolica slili su se u Gajevu. Brine li itko o građanima ili samo o vlastitom interesu?

Pitali smo:
 
Ocijeni: + -

Radi se na očuvanju zelenila

Na pitanje o tome kako spriječiti da se Gajeva ulica zbog velikog broja automobila pretvori u parkiralište dobili smo odgovor iz Vijeća Gradskog kotara Spinut.
Prema predstavniku Vijeća, Gradski kotar Spinut želi očuvati zelenilo zbog čega su, u suradnji s Parkovima i nasadima, morali zaštititi prostor tasko što su na mnogim mjestima postavljeni stupići i zidići na pojedinim mjestima da bi se spriječilo parkiranje. Parkiranje je problem u cijelom gradu a GK Spinut pokušava ga riješiti u svojem djelokrugu. Što se tiče Plinarske ulice, ona pripada području GK Varoš.

Odgovorio: Grad Split - Gradski kotar Spinut, dana: 4/10/2013.
Čekali smo: 0 dana
 
Potpuno novi Žugaj! - za sve žugatore