Ocijeni: + -

Asfalt čekaju i Ramska, Hercegovačka, Poljička...

Pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Pavu Zaninovića, pitali smo kada će se asfaltirati makadamski dio Ramske ulice na Brdima, koju za pristup domovima koristi tridesetak obitelji, te planira li se u novom valu saniranja splitskih ulica sanirati i Hercegovačka ulica od sportskih terena Brda do OŠ Ravne njive i Poljička.


Nakon odgovora iz Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo, kada će se asfaltirati Ramska ulica pitali smo predsjednika Vijeća gradskog kotara Brda, Ivicu Runjića.

 
Ocijeni: + -

Za Ramsku se čeka GK Brda

Anto Krželj odgovorio nam je da Ramsku ulicu ne treba samo asfaltirati, nego i riješiti imovinsko pravne odnose kojima prethodi izrada projekta prema kojem bi se izvodili radovi pa je svom odgovoru priložio i odgovor Ane Pogorelić iz Službe za imovinsko pravne poslove i izgradnju.

Ana Pogorelić kazala da je Grad Split izradio projektni zadatak za izradu idejnog projekta i posebne geodetske podloge te je dogovoreno da Gradski kotar Brda, iz centraliziranih sredstava, financira projektnu dokumentaciju, no nema saznanja u kojoj je fazi GK Brda sa svojim dijelom preuzetih obveza.

Odgovorio: Grad Split - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, dana: 14/12/2011.
Čekali smo: 14 dana
 
Potpuno novi Žugaj! - za sve žugatore