Portal Info zona

Informirajući, stimulirajući, motivirajući, educirajući i promovirajući ih trudimo se mladima ponuditi čak i – više od informacije!

Generalno, čak su i na internetu kvalitetni medijski sadržaji namijenjeni mladima marginalizirani ili im se pristupa populistički. Primjerenim pristupom te kombiniranjem informativnih i zabavnih sadržaja želimo doprijeti do što većeg broja mladih.

Sadržaji vezani za temu