Video podcast: Društveni prilozi

Priče koje inspiriraju, ljudi koji ruše barijere, mladi koji postižu nemoguće, anegdote koje se pamte... Sve ono što društvu dođe kao sendviču dobar prilog. Gledaj Društvene priloge!