Anketa o informiranju Info zone

U realizaciji organiziranog informiranja mladih važno je pratiti trendove i spremno odgovarati na brojne izazove. Odgovaranjem na desetak pitanja, prvenstveno o portalu infozona.hr, pomoći ćeš Info zoni da unaprijedi i ojača svoj doprinos informiranosti mladih. Svaki odgovor nam je važan, a sudjelovanje je anonimno i zanimaju nas samo grupni i prosječni rezultati.