Savjet mladih

Gradski Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća koje, prema članku 10. Zakona o savjetima mladih, raspravlja o pitanjima koja su od interesa za mlade, predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka i raspravu o pitanjima od interesa za mlade, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe Gradskog programa za mlade, izrađuje izviješća nadležnim tijelima o problemima mladih te skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih. Kandidate mogu predložiti udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi i drugi registrirani oblici organiziranja mladih. Kandidati moraju imati od 15 do 29 godina.

Download: ovdje
Korisni linkovi: infozona.hr/news/natjecaj-savjet-mladih/5201

Sadržaji vezani za temu