INSTRUKCIJE, SPLIT: MATEMATIKA I FIZIKA za škole i

INSTRUKCIJE, SPLIT: MATEMATIKA I FIZIKA za škole i fakultete uključivo MIOC i PMF Repeticije u Splitu i pripreme za DRŽAVNU MATURU, iz matematike i fizike za sve škole i fakultete, uključivo MIOC i PMF po “posebnim” zbirkama priprema ugledan profesor s višedesetljetnim iskustvom. Prolaznost 100%. Uz sjecište svih važnijih autobusnih linija 099 7690135

Vrijeme proglasa: 28/2/2018 u 08:27:04 | Kontaktiraj autora proglasa

 

Komentari

Zadnji proglasi