REPETICIJE MATEMATIKA, FIZIKA, KEMIJA

MATEMATIKA, FIZIKA, sve šk. i fakult., uključivo MIOC i PMF Repeticije u Splitu i pripreme za državnu maturu. Instrukcije i pripreme povoljno i vrlo uspješno drži ugledni profesor i to matematiku i fiziku za sve škole i fakultete, uključivo MIOC i PMF po “posebnim” zbirkama. Prolaznost 100%, višedesetljetno iskustvo, ugledan profesor. Uz sjecište svih važnijih autobusnih linija.

Vrijeme proglasa: 26/2/2018 u 22:51:07 | Kontaktiraj autora proglasa

 

Komentari

Zadnji proglasi