INNTEZIVNI TEČAJ BRZOG ČITANJA 20.-22.04.

Prakticiranjem tehnike brzog čitanja razvijate sljedeće sposobnosti: • 5-10 puta veću brzinu pročitanog teksta sa razumijevanjem • postiže se veći interes za čitanjem • jača se pozornost/koncentracija na pročitani tekst • povećava se motivacija za učenjem • razvija se kreativnost • razvija se vještina izrade umnih mapa koje su dragocjene za učenje • povećava se opća produktivnost mozga Prijave i info na : 091 290 5902

Vrijeme proglasa: 8/4/2016 u 10:47:33 | Kontaktiraj autora proglasa

 

Komentari

Zadnji proglasi