TEČAJ BRZOG ČITANJA

01.04 (18:00-22:00) 02. i 03. 04.(19:30-21:30) Prakticiranjem tehnike brzog čitanja razvijete sljedeće sposobnosti: • 5-10 puta veću brzinu pročitanog teksta sa razumijevanjem • jača se pozornost/koncentracija na pročitani tekst • povećava se motivacija za učenjem • razvija se vještina izrade umnih mapa koje su dragocjene za učenje Već drugog dana postiže se prosječna brzina od 3 stranice u minuti s potpunim doživljajem. Predavač: Ivan Galošević Akcijska cijena :530 kn Udruga BOJA DUŠE,Put Firula 45, 091

Vrijeme proglasa: 22/3/2016 u 22:43:12 | Kontaktiraj autora proglasa

 

Komentari

Zadnji proglasi