TEČAJ BRZOG ČITANJA u Splitu

Udruga BOJA DUŠE (Put Firula 45) 095/562-6156 25.01.16 - 29.01.16 (17:00-20:00) Prakticiranjem tehnike brzog čitanja razvijete sljedeće sposobnosti: • 5-10 puta veću brzinu pročitanog teksta sa razumijevanjem • jača se pozornost/koncentracija na pročitani tekst • povećava se motivacija za učenjem • razvija se vještina izrade umnih mapa koje su dragocjene za učenje Već drugog dana postiže se prosječna brzina od 3 stranice u minuti s potpunim doživljajem. Predavač: Ivan Galošević/Ana Pejić Riha Br polaznik

Vrijeme proglasa: 19/1/2016 u 11:18:20 | Kontaktiraj autora proglasa

 

Komentari

Zadnji proglasi