REPETICIJE - engleski, hrvatski, povijest umjet...

Apsolventica engleskog jezika i povijesti umjetnosti podučava engleski, hrvatski jezik, povijest umjetnosti, te sve predmete za osnovnu školu. Iskustvo u pomaganju u učenju i poboljšanju znanja gradim već 5 godina, a svu nastavu prilagođavam učeniku, ovisno o dobi i razini učenja. Predavala sam engleski jezik u Centru za poduke pojedincima i grupama, a povijest umjetnosti sam predavala studentima fotografije. Također pomažem u pripremama za polaganje mature. Cijena: 60 min/50 kn *Ako želite da dolazim na vaš

Vrijeme proglasa: 30/9/2015 u 19:17:55 | Kontaktiraj autora proglasa

 

Komentari

Zadnji proglasi