Regionalne konzultacije o europskim politikama za mlade

Regionalne konzultacije o europskim politikama za mlade održat će se u četvrtak, 14. lipnja, od 11 do 14:30 u Splitu. Za sve sudionike bit će osiguran ručak i povrat putnih troškova. Očekuje se sudjelovanje 30-ak sudionika - mladih, osoba koje rade s mladima te predstavnika Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade, Županija, Gradova i Općina iz četiri dalmatinske županije. Osim za doprinos europskim procesima u području mladih, bit će to prilika i za umrežavanje i razmjenu iskustava na regionalnoj razini. U sklopu programa predstavit će se strukturirani dijalog kao način ostvarivanja kvalitetne suradnje mladih i donositelja odluka o politikama za mlade, ali razgovarat će se i o ulozi Hrvatske u tom procesu na razini Europske unije. Naime, Hrvatska će u idućem ciklusu strukturiranog dijaloga biti jedna od predsjedavajućih zemalja EU. Razgovarat će se i o preporukama aktualnog ciklusa, odnosno smjernicama za izradu nove Europske strategija za mlade.

Sadržaji vezani za temu

Učitavanje