Ocijeni pitanje: + -

Koja je najveća zatvorska kazna?

U brošuri "100 pitanja o europskim integracijama“ u izdanju Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija potražili smo odgovor na pitanje - koja je, prema kaznenom zakonu EU, najviša kazna koju okrivljenik može dobiti.

 
Ocijeni odgovor: + -

Ovisi o državi - smrtne nema, ali ima doživotne.

Europska unija nema jedinstven kazneni zakon, a odgovor na pitanje koja je najviša kazna u pojedinoj državi članici koju okrivljenik može dobiti ovisi o propisima svake od njih. Važno je napomenuti da smrtna kazna ne postoji ni u jednoj od zemalja Unije, ali da je velik broj država članica zadržao kaznu doživotnog zatvora premda se ona u praksi vrlo rijetko izriče. 

 


Info zona uslugu servisa Pitaj! nudi na načelu povjerljivosti i anonimnosti. Čak i kada kao korisnik/ca dopustiš objavu pitanja i odgovora, jamči ti se maksimalna anonimnost. Sadržaj pitanja, bez podataka o imenu, prezimenu, broju mobitela i e-mail adresi, Info zona može proslijediti trećoj strani isključivo s ciljem traženje odgovora na tvoje postavljeno pitanje. Korisnici servisa Pitaj! nisu obavezni pri postavljanju pitanja upisati pravo ime i prezime ni broj mobitela i e-mail adresu, no Info zona će s eventualno upisanim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.