Ocijeni pitanje: + -

Označavanje proizvoda koji sadrže GMO

Zadržava li Republika Hrvatska pravo na samostalno odlučivanje na temu označavanja proizvoda koji sadrže genetski modificirane organizme ili se ta odluka donosi u skladu s direktivama Europske unije? Kako će na to utjecati članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji?

 
Ocijeni odgovor: + -

Nema samostalnog odlučivanja

Postavljeno pitanje nije u direktnoj nadležnosti Ministarstva poljoprivrede.Zakon o GMO i svi pravilnici i Uredbe koji se odnose na GMO su u nadležnosti Ministarstva zdravlja. Dijelom je ovo područje regulirano i Zakonom o hrani, ali i provedba temeljem Zakona o hrani vezano za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje - donošenje pravilnika je u nadležnosti Ministarstva zdravlja. Zato bi bilo bolje pitanje uputiti na Odjel za GMO, Uprava za sanitarnu inspekciju, Ministarstva zdravlja. No, kako je Ministarstvo poljoprivrede aktivno uključeno u praćenje zakonske regulative vezane uz prehranu ljudi nudimo Vam odgovor: RH ulaskom u EU mora označavati proizvode koji sadrže GMO sukladno EU regulativi koja regulira ovo područje. Dakle, nema samostalnog odlučivanja o tome. Osim toga, RH je već potpuno uskladila svoje propise o označavanju GMO proizvoda s trenutno važećim propisima EU. Ono što se može regulirati na nacionalnoj osnovi je označavanje proizvoda - hrane navodom "bez GMO" što onda potrošačima jamči da taj proizvod - hrana ne sadrži genetski modificirane organizme. Pravilnik o tome je trenutno u izradi u Ministarstvu poljoprivrede.

Odgovorio: Ministarstvo poljoprivrede, dana: 11/8/2012
 
Ocijeni odgovor: + -

Ulaskom u EU, EU odredbe postaju naše

Republika Hrvatska kao buduća članica Europske unije potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Republike Hrvatske obvezala se da će temeljem članka 69. istoga Sporazuma u potpunosti transponirati cjelokupno zakonodavstvo Europske unije u svoje nacionalno zakonodavstvo.

U rujnu 2004. godine na tržištu Europske unije stupila je na snagu Uredba (EZ) broj 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća do 22.rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti prehrambenih proizvoda i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom je u potpunosti regulirano označavanje GMO, proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO na tržištu EU.

Na osnovi odredaba potpisanog Sporazuma, Republika Hrvatska je u potpunosti transponirala odredbe Uredbe 1830/2003/EU u svoje nacionalno zakonodavstvo.

U rujnu 2008. godine objavljen je Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO te o uvjetima označavanja i pakiranja genetskih modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO ("Narodne novine" 106/08) u koji su transponirane odredbe Europske unije koje reguliraju označavanje GMO, proizvoda koji potječu, sadrže i/ili se sastoje od GMO.

Danom pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, 01. srpnja 2013. godine, ukidaju se sve odredbe nacionalnog zakonodavstva temeljene na Odlukama i Uredbama Europske unije. Od toga dana sve Odluke i Uredbe donesene na području Europske unije postaju direktno primjenjivi pravni mehanizmi i u Hrvatskom zakonodavstvu. Samim time i odredbe predmetne Uredbe 1830/2003/EU koje se odnose na označavanje GMO bit će direktno primjenjive i u Hrvatskom zakonodavstvu.

Odgovorio: Ministarstvo zdravlja, dana: 13/8/2012
 


Info zona uslugu servisa Pitaj! nudi na načelu povjerljivosti i anonimnosti. Čak i kada kao korisnik/ca dopustiš objavu pitanja i odgovora, jamči ti se maksimalna anonimnost. Sadržaj pitanja, bez podataka o imenu, prezimenu, broju mobitela i e-mail adresi, Info zona može proslijediti trećoj strani isključivo s ciljem traženje odgovora na tvoje postavljeno pitanje. Korisnici servisa Pitaj! nisu obavezni pri postavljanju pitanja upisati pravo ime i prezime ni broj mobitela i e-mail adresu, no Info zona će s eventualno upisanim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.