Ocijeni pitanje: + -

Nostrifikacija diploma

Hoće li nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju za upis u radnu knjižicu i dalje biti potrebno nostrificirati diplome izdane od strane sveučilišta iz zemalja Europske unije? Hoće li se isto pravilo primjenjivati automatski i na sve EU diplome izdane prije službenog ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju?

 


Info zona uslugu servisa Pitaj! nudi na načelu povjerljivosti i anonimnosti. Čak i kada kao korisnik/ca dopustiš objavu pitanja i odgovora, jamči ti se maksimalna anonimnost. Sadržaj pitanja, bez podataka o imenu, prezimenu, broju mobitela i e-mail adresi, Info zona može proslijediti trećoj strani isključivo s ciljem traženje odgovora na tvoje postavljeno pitanje. Korisnici servisa Pitaj! nisu obavezni pri postavljanju pitanja upisati pravo ime i prezime ni broj mobitela i e-mail adresu, no Info zona će s eventualno upisanim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.