Ocijeni pitanje: + -

Azil za napuštene životinje?

U Republici Hrvatskoj, na temelju članka 26. stavka 6. Zakona o dobrobiti životinja, na snazi je Pravilnik koji propisuje uvjete koje moraju zadovoljiti skloništa za životinje i higijenski servisi. Jedinice lokalne i regionalne samouprave očito ili nisu zainteresirane ili zbog nedostatka financija ne mogu skrbiti o napuštenim psima i na human i adekvatan način pronaći udomitelje za pse. U suvremenom i civiliziranom društvu kojeg i mi želimo biti dio, neprihvatljiva je eutanazija psa koji u šinteraju ne pronađe dom u roku 60 dana, stoga postavljam konkretno pitanje: postoji li mogućnost da lokalna samouprava povuče sredstva iz EU fondova za izgradnju azila za napuštene pse u kojem se neće provoditi ubijanje zdravih pasa nakon 60 dana?

 
Ocijeni odgovor: + -

Male nadležnosti EU

Dobrobit pasa i mačaka, osim pitanja njihovog transporta, nije regulirana propisima Europske unije, te ostaje pod isključivom nadležnosti država članica. Stoga Komisija Europske unije nije predvidjela mjere financijske potpore namijenjene izgradnji azila za napuštene pse.

Pitanje dobrobiti kućnih ljubimaca uzeto je, međutim, u obzir prilikom pripreme nove EU strategije za zaštitu i dobrobit životinja 2012-2015. U tom kontekstu, Komisija će razmotriti mogućnosti za mjere unapređenja dobrobiti životinja unutar granica nadležnosti.

Republici Hrvatskoj na raspolaganju je trenutno Instrument pretpristupne pomoći IPA za razdoblje 2007.–2013. godine. Ipak, obzirom na orijentiranost istog i opći regulatorni okvir, trenutno su mogućnosti financiranja gradnje skloništa za nezbrinute životinje veoma ograničene. Kroz IPA komponentu II – Prekogranična suradnja moguće je financiranje projekata suradnje Republike Hrvatske i susjednih zemalja članica EU te potencijalnih kandidatkinja. Predlagatelji projekta moraju biti neprofitne pravne osobe i pripadati kategorijama nevladinih udruga, ustanova javnog, obrazovnog i istraživačkog sektora, zaklada, komora, tijela lokalne i regionalne vlasti, razvojnih agencija, poduzetničkih centara te poljoprivrednih udruga i zadruga.

Inače, azili za napuštene životinje odnosno dobrobit životinja u nadležnosti je Uprave veterinarstva Ministarstva poljoprivrede RH. Isto će do kraja 2013. godine provoditi mjere ruralnog razvoja sukladno IPARD programu, u kojem u ovom trenutku nije predviđeno ulaganje u ovaj tip azila.

Ipak, Ministarstvo poljoprivrede s drugim relevantnim tijelima priprema Program ruralnog razvoja za period 2014-2012. Sukladno regulativama i mjerama namijenjenima nepoljoprivrednim aktivnostima, otvara se mogućnost ulaganja i u aktivnosti koje nisu direktno vezane na poljoprivrednu proizvodnju. Točne mjere, vrste ulaganja te uvjeti po kojima će biti moguće koristiti sredstva fondova Europske unije bit će poznati po usvajanju Programa.

Za detaljnije informacije, molimo obratite se spomenutoj Upravi Ministarstva poljoprivrede RH.

 


Info zona uslugu servisa Pitaj! nudi na načelu povjerljivosti i anonimnosti. Čak i kada kao korisnik/ca dopustiš objavu pitanja i odgovora, jamči ti se maksimalna anonimnost. Sadržaj pitanja, bez podataka o imenu, prezimenu, broju mobitela i e-mail adresi, Info zona može proslijediti trećoj strani isključivo s ciljem traženje odgovora na tvoje postavljeno pitanje. Korisnici servisa Pitaj! nisu obavezni pri postavljanju pitanja upisati pravo ime i prezime ni broj mobitela i e-mail adresu, no Info zona će s eventualno upisanim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.