Kod zubara na Kampus

Kod zubara na Kampus

Stomatološka poliklinika Dental Academius pružat će usluge zdravstvene zaštite studentima Sveučilišta u Splitu, stranim studentima na boravku u Splitu, te općoj populaciji grada i županije.

Na sveučilišnom kampusu Visoka, Cvite Fiskovića 3, otvorena je Stomatološka poliklinika Medicinskog fakulteta Dental Academius. Smještena je unutar studentskog doma Dr. Franjo Tuđman i sadrži šest ambulanti, tri ureda i seminarsku dvoranu.

Otvaranjem poliklinike poboljšava se standard zdravstvene zaštite za više od 20 000 studenata Sveučilišta u Splitu, kao i problem nedostatka dentalne zdravstvene zaštite za nekoliko stotina stranih studenata.

Osim za studente, Poliklinika će biti otvorena i za primarnu i specijalističku stomatološku zdravstvenu zaštitu i općoj populaciji grada Splita i Županije splitsko-dalmatinske.

S obzirom da je Poliklinika ustrojbena jedinica Medicinskog fakulteta, služit će i za nastavu studija dentalne medicine u kojoj će studenti moći obavljati kliničke vježbe za stručne stomatološke predmete, te dentalne kliničke rotacije koje zamjenjuju dosadašnje stažiranje, čime će se poboljšati kvaliteta nastavnog procesa na studiju dentalne medicine.

Info zona Facebook