Znate li što je Struna?

Znate li što je Struna?

Zubar vam je rekao da imate krunski karijes a vi ste odgovorili da niste član kraljevske obitelji? Zanima vas možete li se izvagati na aerodinamičkoj vagi? Zato je važno znati što je to Struna.

Zubar vam je rekao da imate krunski karijes a vi ste odgovorili da niste član kraljevske obitelji? Zanima vas možete li se izvagati na aerodinamičkoj vagi? Na studiju stomatologije rekli su vam da uzmete fantomsku glavu a vi ste pogledom tražili fantoma? Nepoznavanje terminologije neke struke može vas dovesti u neprilike i na razne vam načine otežati komunikaciju. Zato je važno znati što je to Struna.

U razdoblju priprema za ulazak Hrvatske u EU sve su se javne domene pripremale i prilagođavale za priključivanje Europskoj uniji. Taj golemi posao zahtijevao je veliki prevoditeljski napor, ali je i ukazao na potrebu da se i hrvatski standardni jezik, kao jedan od budućih službenih jezika EU-a, terminološki uskladi s potrebama novih komunikacijskih situacija. Upravo je dobrim dijelom iz tih potreba nastao program Struna (strukovno nazivlje), terminološka baza koja u sebi okuplja, stvara i objašnjava terminologiju različitih struka. Voditeljica je programa prof. dr. sc. Maja Bratanić a pokrenut je na inicijativu Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika. Dosad je u Strunu uključeno dvadesetak struka, a javnosti je dostupna terminologija četrnaest struka: antropologija, brodostrojarstvo, fizika, geomatematika, građevinarstvo, kartografija i geoinformatika, kemija, korozija i zaštita materijala, polimerstvo, pomorstvo, pravo EU-a, stomatologija, strojni elementi te zrakoplovstvo. Osim što pruža definiciju pojmova, nudi i njihove sinonime na stranim jezicima, upozorava na nepreporučene i zastarjele nazive.

Na prvi se pogled može činiti da je Struna baza koja će zanimati samo znanstvenike, no korisna je svima, od studenata do laika. Upravo se zato Struna može lako pretražiti i svima je dostupna. Je li to zaista tako i koliko je Struna od pomoći, možete provjeriti klikom na link: struna.ihjj.hr.

Info zona Facebook