Za inkluzivnije društvo!

Za inkluzivnije društvo!

Niz aktivnosti s ciljem poboljšanja uvjeta života za osobe s invaliditetom na širem splitskom području.

Posljednjih se tjedana u Splitu odvio niz događanja važnih za sve građane, a posebno za osobe s invaliditetom.

Paraolimpijska škola za mlade
Predstavljen je dvogodišnji projekt Paraolimpijske škole za mlade s invaliditetom, kojem je osnovni cilj društvena integracija mladih s invaliditetom kroz bavljenje sportom i dostupnost sportskim aktivnostima. Sam projekt vrijedan je gotovo 1.5 milijuna kuna, od čega je 85% financirano sredstvima Europske Unije, Europskog socijalnog fonda, dok je preostali dio sufinanciran sredstvima državnog proračuna.
U sklopu škole provodit će se aktivnosti u 5 sportova: atletici, boćanju, plivanju, stolnom tenisu i para-taekwondu, koji imaju najveću tradiciju unutar Saveza a kroz provedbu će se osigurati adekvatna oprema, edukacija i olakšan pristup sportskim dvoranama i terenima kroz infrastrukturne projekte koji uključuju ugradnju lifta u ŠC Gripe te pristupnu stazu na Parku Mladeži.
Partneri na projektu su Športski savez invalida, Javna ustanova športski objekti i Grad Split, koji je pružio podršku u uspješnoj aplikaciji projekta.

Područni ured Pučkog pravobranitelja za osobe s invaliditetom
Od 10. listopada 2019. u ulici Domovinskog rata 44 s radom će započeti Područni ured Pučkog pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Tako će nakon Zagreba i Osijeka, korisnici iz Splita ali i cijele Dalmacije dobiti mogućnost izravno koristiti usluge i pomoć nezavisne državne institucije čija je osnovna uloga zaštita, praćenje i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom. Splitski će Ured pružati pomoć za osobe s invaliditetom iz četiri dalmatinski županije koje se na ovaj način imaju prilike izravnije i lakše informirati, savjetovati i na koncu ostvariti svoja zakonska i ljudska prava.

USEFALL
Sigurno ti nisu promakle intervencije u centru grada u svrhu poboljšanja pristupačnosti - platforma na Srebrnim vratima, rampa i kosi lift za Prokurative, te lift u Centru za cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata. Svi zahvati financirani su EU projektom USEFALL kojim se poboljšava dostupnost stare gradske jezgre Splita svima. U sklopu projekta predstavljena je i mapa kretanja i dostupnosti, te mapa dostupnosti na Brailleovom pismu.

Info zona Facebook