Vrlika dodjeljuje stipendije

Vrlika dodjeljuje stipendije

Grad Vrlika dodjeljuje stipendije redovitim studentima koji imaju prebivalište u Vrlici.

Objavljen je natječaj za dodjelu stipendija Grada Vrlika za akademsku godinu 2014/2015. Dodijelit će se 12 stipendija za studente u mjesečnom iznosu od 500 kuna za razdoblje od 10 mjeseci.

Pravo prijave za stipendiju imaju redoviti studenti upisani na stručnim i sveučilišnim studijima u RH uz ispunjavanje sljedećih uvjeta: da su državljani Republike Hrvatske, da imaju prebivalište na području Grada Vrlika najmanje dvije godine prije dana raspisivanja natječaja, da su studenti prve godine preddiplomskog ili stručnog studija koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosječan opći uspjeh s najmanjem 4,25 ocjenom, da su redovito upisali studij, da nisu stariji od 26 godina i da nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom.

Rok za prijavu je 9. veljače 2015.

www.vrlika.hr

Info zona Facebook