Urbana metaFORA

Urbana metaFORA

Otvorene su prijave za natjecanje za najbolju kratku priču URBANA metaFORA 2018. Natječaj je otvoren za sve. Rok za prijavu je 15. ožujka.

Knjižnica Vladimira Nazora otvorila je prijave za šesti po redu natječaj za najbolju kratku priču metaFORA. Cilj natječaja je poticanje čitanja, pisanja i kreativnog izražavanja.

Natječaj je otvoren svima, a ovogodišnja URBANA metaFORA posvećena je je temi grada kao prostora, identiteta, umjetničkog eksperimenta.

Priča treba biti napisana na hrvatskom jeziku na temu grada. Duljina priče ne smije prelaziti 5400 znakova s razmacima. Sudionici mogu sudjelovati samo s jednom pričom koja nije prethodno bila objavljivana. Uz priču je potrebno navesti ime i prezime autora, godinu rođenja, adresu stanovanja, e-mail adresu i broj telefona.

Priče se šalju na e-mail: metafora2018@gmail.com
ili ukoliko nemate e-mail, klasičnom poštom na adresu:
Knjižnica Vladimira Nazora, metaFORA 2018.
Vodovodna 13, 10 000 Zagreb

Rok za prijavu 15. ožujka 2018. godine.

Više informacija o natječaju ovdje.

Info zona Facebook