Upisi u glazbenu školu

Upisi u glazbenu školu

Glazbena škola Josipa Hatzea u Splitu otvorila je prijave za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja u školskoj godini 2018./19., koje traju do 30. travnja 2018. godine.

Glazbena škola Josipa Hatzea u Splitu otvorila je prijave za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja u školskoj godini 2018./19., koje traju do 30. travnja 2018. godine.

Upisi su otvoreni za matičnu školu u Splitu, DO Kaštela, DO Trogir, DO Supetar, DO Postira, DO Bol, DO Hvar, DO Stari Grad, DO Jelsa, te DO Vis. U prvi razred osnovne glazbene škole upisuju se učenici nakon položenog prijemnog ispita. U prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja u pravilu se upisuju djeca koja su navršila sedam godina. Preporuka je da se u prvi razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za duhačke instrumente iznimno do 11. godine života.

Dobne granice za upis za učenje pojedinih instrumenata su slijedeće:
- flauta, klarinet, saksofon, oboa, truba, trombon, rog, udaraljke, harmonika – mlađi od 01. 09. 2006.
- klavir, violina, viola, violončelo, gitara, mandolina, harfa– mlađi od 01. 09. 2008.
- iznimno DO Jelsa – mlađi od 01. 09. 2007.

Za starije kandidate, preporuča se upis u 1. pripremni razred glazbene škole. Upisi u pripremni razred provode se u lipnju putem aplikacije www.upisi.hr.

Postupak prijave kandidata za upis u osnovnu glazbenu školu vrši se putem online aplikacije na web stranicama Škole.

Online prijave traju do 30. travnja, a termin prijemnog ispita dobit ćete u e-prijavnici. Prijemni ispit se sastoji od glazbenog testa, testiranja glazbenog sluha i pamćenja, testiranje glazbenog ritma te od izvođenja pripremljenog programa (pjesmice).

Više informacija na upisi.gsjh.hr.

Info zona Facebook