2020. bez SOR-a za mlade!

2020. bez SOR-a za mlade!

HZZ najavljuje promjene u mjerama koje će se provoditi u 2020. godini - neke se ukidaju, neke se proširuju, a sve u cilju osiguravanja stjecanja radnog isustva uz osiguravanje prava i prednosti koje donosi ugovor o radu.

U 2020. godini neće se provoditi mjere Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) i Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva, odlučeno je na sjednici Upravnog Vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Naglasak će biti na provedbi mjere Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo koja će mlade osnažiti za samostalan rad te im omogućiti prvo zapošljavanje/odrađivanje pripravničkog staža uz sklapanje ugovora o radu.
Cilj ove mjere je osigurati stjecanje radnog iskustva kroz primjenu ugovora o radu te samim time osigurati osobama sva prava i prednosti koje nosi ugovor o radu u odnosu na druge oblike rada.

U mjeri Potpore za zapošljavanje će se u 2020. godini (su)financirati 50% ili 75% plaće bez gornjeg ograničenja, a prema aktima o plaći koju poslodavac isplaćuje.

U Potpori za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo u 2020. godini bit će definirana nova ciljana skupina za korištenje potpore u javnom sektoru koja obuhvaća nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju i obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih, a kako bi im se omogućilo da svoj obvezni pripravnički staž odrade u cijelosti.

Uvedene su izmjene u mjeri Osposobljavanja nezaposlenih osoba kod poslodavca i to u smislu povećanja iznosa naknade za mentore - 1.000 kuna za jednostavne programe po osobi, 1.200 za složenije programe i 1.500 za jako složene programe. Također, uvedene su i nove podmjere - Obrazovanje zaposlenih, Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja, te Aktivacijski program.

U mjeri Javni rad u 2020. godini može se očekivati manji intenzitet potpore (50% troška minimalne bruto plaće) za određene ciljane skupine.

Kod Potpora za samozapošljavanje Potpore za usavršavanje dolazi do promjena u mogućnostima prijava.
Potpore za očuvanje radnih mjesta i Stalni sezonac nastavljaju se provoditi bez izmjena.

Od 1. siječnja 2020. godine u provedbi će biti:
Potpore za zapošljavanje
Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo
Potpore za usavršavanje
Potpore za samozapošljavanje
Obrazovanje i osposobljavanje

Obrazovanje nezaposlenih
Obrazovanje zaposlenih
Osposobljavanje na radnom mjestu
Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja
Aktivacijski programi

Javni rad
Potpore za očuvanje radnih mjesta
Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva
Stalni sezonac

Info zona Facebook