Učenik građanin u demokratskoj školi

Učenik građanin u demokratskoj školi

U petak, 10. studenog, u Info zoni se održao okrugli stol „Prema demokratskoj školi“. Mario Bajkuša pričao je o publikaciju Prema demokratskoj školi, a Mirela Pašić je predstavila model uvođenja Građanskog odgoja i obrazovanja u Rijeci.

U petak, 10. studenog, u Info zoni se održao okrugli stol „Prema demokratskoj školi“ na kojem je predstavljena istoimena publikacija te model uvođenja Građanskog odgoja i obrazovanja u Rijeci.

Mario Bajkuša, iz Foruma za slobodu odgoja i GOOD inicijative, predstavio je publikaciju Prema demokratskoj školi koja je nastala kako bi se potaknule škole, učitelji i stručni suradnici na izgradnju demokratske školske kulture. GOOD inicijativa je u sklopu publikacije razvila model upravljanja demokratskom školom. Bajkuša je istaknuo da škola treba biti takva kakvu bi Hrvatsku željeli vidjeti za 25 godina. Napomenuo je da propusti u obrazovanju mogu imati dugoročne posljedice. Ova publikacije može poslužiti i kao svojevrsna lista za provjeru da se utvrdi u kakvom stanju se pojedina škola nalazi.

Osim modela upravljanja, GOOD inicijativa je sastavila prijedlog Plana i programa za nastavnog predmeta “Građanski odgoj i obrazovanje”. Prijedlog se temelji na svih šest dimenzija građanskog odgoja i obrazovanja, ali stavlja naglasak na one koje su manje zastupljene - ljudsko-pravna, politička i kulturološka. Uz prijedlog nastavnog plana i programa, u publikaciji se mogu naći i provedbene upute. Bajkuša je istaknuo da se u uputama predlaže interaktivna nastava umjesto frontalne kako bi se učenicima približila tema. Osim toga, naglasio je važnost sustavnog i kvalitetnog uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u sve škole.

Mirela Pašić, viša stručna suradnica za programe Grada Rijeke, predstavila je riječki model uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u škole. GOO je uveden na inicijativu Grada Rijeke. Cilj je bio potaknuti učenike i pružiti im priliku da razvijaju znanje i vještine, upoznaju svoju zajednicu, da se aktivno uključe u rad i budu kreativni. Ideja je bila kreirati program za svaku školu, koji će se provoditi kroz izvannastavne aktivnosti. Program je obuhvatio svih šest dimenzija GOO-a (društvenu, ljudsko-pravnu, političku, kulturalnu, gospodarsku, ekološku). Prvi korak je bila izrada priručnika za učenike 5. i 6. razreda. Priručnik ima 30 poglavlja, po 15 za svaki razred. Nakon što su pronađene škole i učitelji koji su zainteresirani za provođenje programa, provoditelji su prošli edukaciju. Kroz 2 ciklusa edukacija, prošlo je sve skupa 44 učitelja. U školskoj godini 2016./17. šest osnovnih škola u Rijeci je sudjelovalo u implementaciji programa. Program se sastojao od 35 sati u školskoj godini, a kroz njega je prošlo 88 učenika i učenica petih razreda. Učenici i učenice su imali terenski rad, interaktivni rad, posjete javnim ustanovama, debate, a za kraj su organizirali Festival građanstva.

Evaluacijska istraživanja, provedena u suradnji s Filozofskim fakultetom u Rijeci, pokazala su da su provoditeljice iznimno zadovoljne kvalitetom edukacije i materijalima. Roditelji i učenici su također jako zadovoljni programom GOO-a. 83,6% roditelja misli kako je GOO koristan za njihovo dijete, a 82,9% učenika bi ga ponovno upisali. Preko 96% učenika zadovoljno je metodama i temama koje su obradili, a više od 97% misli da im je sadržaj GOO-a koristan u svakodnevnom životu. Ovo je samo dio pozitivnih povratnih informacija.

Ove školske godine u program je uključeno oko 400 učenika i učenica, 5. i 6. razreda, iz 22 škole. U tijeku je izrada priručnika i smjernica za uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja u 7. i 8. razrede koji bi se trebali uključiti u program u 2018./2019. godini.

Publikaciju Prema demokratskoj školi i priručnik za Građanski odgoj i obrazovanje možete pogledati na slijedećim poveznicama:

Info zona Facebook