U Solunu o slobodi mladih

U Solunu o slobodi mladih

U Solunu se, od 13. do 17. listopada, održava konferencija pod imenom Fontana slobode: kultura mladih kao izraz slobode. Radni je jezik engleski a pokriveni su svi troškovi.

U Solunu se, od 13. do 17. listopada, održava konferencija pod imenom Fontana slobode: kultura mladih kao izraz slobode (Freedom Fountain: Youth Culture as Expression of Freedom).

Konferencija je proizašla iz svijest o važnosti kulture mladih i činjenice da su mladi postali sve glasniji kad su u pitanju društvenopolitičke teme, pri čemu se izražavaju drugačijim formama, od grafita do glazbe. Namijenjena stručnjacima za rad s mladima, trenerima i liderima mladih, a cilj joj je istražiti i definirati kulturu mladih te razmijeniti primjere dobre prakse te stvoriti nove projekte i prilike za mlade u Euro-Med zoni.

Radni je jezik engleski a sudionicima sve troškove prokrivaju nacionalne agencije njihovih zemalja.

Rok za prijavu: 15. kolovoza

Info zona Facebook