U Norveškoj o razmjeni mladih

U Norveškoj o razmjeni mladih

Edukacija BiTriMulti održat će se od 21. do 25. listopada u Norveškoj a glavni je cilj edukacija stručnjaka za rad s mladima i lidera mladih u polju organiziranja razmjena mladih.

Edukacija BiTriMulti održat će se od 21. do 25. listopada u Norveškoj a glavni je cilj edukacija stručnjaka za rad s mladima i lidera mladih u polju organiziranja razmjena mladih.

Sudionici će dobiti uvid u Ključnu mjeru 1 programa Erasmus+, s naglaskom na razmjene mladih, putem simulacije projekta razmjena mladih steći će znanja o organiziranju razmjene mladih te će primiti informacije o Youthpassu, potvrdi o kompetencijama stečenima putem neformalnog učenja a i sami će po završetku edukacije primiti Youthpass.

Radni je jezik engleski, a sudionicima će biti pokriven trošak smještaja, puta i hrane, umanjen za troškove participacije (participacija za HRvatsku iznosi 450 kuna).

Rok za prijavu: 7. lipnja 2015.

salto-youth.net

Info zona Facebook