Traži se novi logo Savjeta mladih

Traži se novi logo Savjeta mladih

Osmisli logotip za Savjet mladih grada Splita. Logotip mora biti prepoznatljiv, čitak i jasan te lako primjenjiv na sve medije i materijale. Dva najbolja dizajna bit će nagrađena. Rok za prijavu je 23. svibnja.

Otvoren je natječaj za oblikovanje logotipa za Savjet mladih grada Splita. Odabrani logotip će se koristiti za potrebe Savjeta mladih grada Splita, na dokumentima, internetskim stranicama, brošurama i letcima, plakatima te ostalim tiskanim i elektronskim materijalima.

Prijava treba sadržavati tipografsko rješenje loga (ili znak i ime), logo prikazan u pozitivu, negativu i boji, prijedlog boje ili boja te prijedlog pisma (fonta) za korištenje u primjeni. Osim toga, treba poslati posjetnicu, memorandum, Facebook page cover i primjer objave za društvene mreže (FB, IG – objava i story) koji sadrži tekst i sliku te kratko tekstualno obrazloženje koncepta. Uz to treba priložiti ime i prezime prijavitelja, kontakt telefon te e-mail adresu.

Prijave koje ne sadrže traženu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje. Radovi pristigli nakon zaključenja natječaja neće se uzimati u obzir. Prijave se šalju isključivo elektronskom poštom na adresu: savjet.mladih@split.hr s naznakom ''Natječaj za oblikovanje logotipa za Savjet mladih grada Splita”. Natjecatelji mogu putem iste mail adrese postaviti pitanja vezana uz natječaj na s naznakom ''Natječaj za oblikovanje logotipa za Savjet mladih grada Splita - pitanja''.

Logotip svojim izgledom i sadržajem ne smije iskorištavati niti uvrijediti ničija politička, svjetonazorska, nacionalna, spolna, vjerska ili kulturna opredjeljenja ili drugu pripadnost. Svaki natjecatelj/ica može prijaviti maksimalno 2 (dva) rada. Predloženi radovi moraju biti autorski rad. Logotip mora biti prepoznatljiv, čitak i jasan te lako primjenjiv na sve medije i materijale.

Savjet mladih grada Splita imenovat će stručni žiri koji će pregledati zaprimljene prijave te izvršiti odabir najboljeg rada. Bodovanje zaprimljenih prijava, a time i odabir dobitnika je konačan te je u isključivoj nadležnosti stručnog žirija.
Dva sudionika koja ostvare najviše bodova bit će nagrađeni. Prva nagrada iznosi 3,000.00 kn, a druga nagrada iznosi 500,00 kn.

Rok za prijavu: 23. svibnja.

Više informacija na split.hr.

Info zona Facebook