Synergia zapošljava

Synergia zapošljava

Otvorene su prijave za stručno osposobljavanje u poduzetničkom centru Synergia na mjesto računovodstvenog administratora. Rok za prijavu je 2. lipnja.

Otvorene su prijave za stručno osposobljavanje u poduzetničkom centru Synergia na mjesto računovodstvenog administratora.

Zadaci računovodstvenog administratora su vođenje poslovnih knjiga prema kontnom planu i Zakonskim propisima te osiguravanje uvida u promet i stanje svih podataka u organizaciji odgovornim osobama, obrada i usklađivanje cjelokupne financijske dokumentacije, usklađenje kupaca i dobavljača, obračun plaće, dostavljanje JOPPD obrazaca i drugih sukladno Zakonskim propisima, kontrola pravilnosti dokumentacije klijenta, obrada i knjiženje financijske dokumentacije, priprema financijskih i poreznih izvještaja, kontrola unošenih podataka, komunikacija s klijentima, priprema i arhiviranje projektne dokumentacije, priprema financijskog izvještaja u suradnji s voditeljem projekta, priprema i izdavanje računovodstvene dokumentacije za potrebe projektnog izvještavanja te rad s mentorom.

Na natječaj se može prijaviti:
• mlada osoba do 30 godina
• bez staža/staž maksimalno do 12 mjeseci
• SSS/VŠS ekonomskog smjera

Prijava se sastoji od životopisa i motivacijskog pisma u 1 PDF dokumentu. Sadržaj prijave pošaljite na mail synergia.savjetovanje@gmail.com.

Proces prijave traje do 2. lipnja 2019. godine u 12 sati.

Više informacija na synergia-consulting.hr.

Info zona Facebook