Stvori Kaštelansku štoriju

Stvori Kaštelansku štoriju

U povodu Dana Grada Kaštela, Gradska knjižnica Kaštela raspisuje Literarno – likovno – filmski natječaj na temu Kaštela pod naslovom „Kaštelanske štorije 2018.“. Na natječaju mogu sudjelovati i djeca i odrasli iz Hrvatske. Rok za prijavu je 16. veljače.

U povodu Dana Grada Kaštela, Gradska knjižnica Kaštela raspisuje Literarno – likovno – filmski natječaj na temu Kaštela pod naslovom „Kaštelanske štorije 2018.“.

Na natječaju mogu sudjelovati i djeca i odrasli iz Hrvatske. Prihvatljivi radovi mogu biti literarni, likovni, kao i video materijali, inspirirani Kaštelima i životom u Kaštelima (kaštelanska kulturna i prirodna baština, osobe i događaji iz kaštelanske prošlosti, Trpimirova darovnica…).

Literarni radovi, na hrvatskom književnom jeziku ili dijalektu (čakavici), šalju se isključivo e-mailom na natjecajkastela@gmail.com s naznakom „Za natječaj KAŠTELANSKE ŠTORIJE“ kao Word dokument s nazivom u obliku Ime_Prezime_Naslov.doc ili Ime_Prezime_Naslov.docx. Rad ne smije biti duži od pet kartica teksta te treba biti napisan fontom Times New Roman veličine 12 s proredom 1,5.

Kratki igrani ili dokumentarni filmovi ne smiju biti duži od 5 minuta. Mogu se poslati u bilo kojem formatu na e-mail adresu natjecajkastela@gmail.com s poveznicom na datoteku koja sadrži film i koju je moguće preuzeti (za datoteke veće od 20 MB koristiti npr. Jumbo mail, Dropbox, Box, Google Drive itd.). Svi kvalitetni pristigli filmovi bit će objavljeni na Youtube kanalu Gradske knjižnice Kaštela.

Pojedinačni i grupni likovni radovi šalju se poštom na adresu: Gradska knjižnica Kaštela (Za natječaj “KAŠTELANSKE ŠTORIJE”), Trg palih za domovinu 1, 21212 Kaštel Sućurac ili se mogu donijeti u jedan od šest odjela Gradske knjižnice Kaštela.

Najbolji literarni, likovni i filmski radovi bit će nagrađeni i objavljeni na internet stranici Gradske knjižnice Kaštela i tiskani u Zborniku GKK “Kaštelanske štorije”.

Rok za prijavu: 16. veljače 2018. godine.

Više informacija o natječaju na internet stranici Gradske knjižnice Kaštela.

Info zona Facebook