Dvorana na natječaju

Idući tjedan pozivni natječaj. Model je javno-privatno partnerstvo. Mijenja se GUP za Loru. Uz dvoranu 40 tisuća kvadrata poslovnih prostora, za namirenje privatnika.

Grad Split, prema riječima Branka Poljanića, člana Poglavarstva zaduženog za urbanizam, raspisat će idući tjedan pozivni natječaj za odabir investitora po modelu javno-privatnog partnerstva u projektu izgradnje nove sportske dvorane u Lori.

Specifično nadmetanje
— Radi se o jednoj specifičnoj vrsti natječaja na kojem će zainteresirani investitori ponuditi po tri arhitektonska rješenja nove dvorane. Na temelju tih rješenja, ali i njihove financijske ponude, Grad će izabrati trojicu najozbiljnijih kandidata s kojima će se voditi daljnji pregovori oko modela financiranja dvorane koji bi trebao zadovoljiti obje strane — tvrdi Poljanić.Gradski urbanisti jučer su pred članove Poglavarstva donijeli i prijedlog izmjene GUP-a za područje Lore.
— Prema novim izmjenama GUP-a, područje gdje bi se trebala graditi dvorana prenamijenit će se u područje proizvodne namjene. Također, prije donošenja Urbanističkog plana uređenja za tu lokaciju omogućit će se i ishođenje lokacijske dozvole — istaknuo je Poljanić, dodajući kako novi plan ide u daljnju proceduru, točnije na javni uvid. Novim GUP-om, naime, uz dvoranu predviđa se i oko 40 tisuća metara četvornih poslovnih prostora te parkiralište za 1500 automobila koje će koristiti i djelatnici splitskog brodogradilišta.
— Prema standardnim europskim kriterijima, jedan automobil na osam gledatelja, parkiralište bi trebalo pokriti potrebe dvorane koja bi se ionako koristila uglavnom u večernjim satima — ustvrdio je Poljanić, ističući pritom kako se novi sportski objekt neće graditi na način da se opterećuje gradski proračun ili da se Grad na bilo koji način zadužuje.

Nismo milijarderi
— Pa nismo mi pijani milijarderi! Nova dvorana na prostoru današnje vojarne imat će 40 tisuća metara četvornih poslovnih prostora koji bi trebali namiriti zahtjeve privatnog partnera koji će se sigurno naplatiti od toga. Dvorana se sigurno vraća u vlasništvo Grada za 25 do 30 godina — zaključio je glavni gradski urbanist.

Novo gradilište i hotel na Gripama
Prema riječima Branka Poljanića, GUP i dalje predviđa gradnju i proširenje male dvorane na Gripama.
— To je bila ideja čelnika KK Splita, od koje se još nije odustalo. Na toj lokaciji, prema Higijenskom zavodu, moguća je gradnja nove, veće dvorane sa sportskim hotelom — kazao je Poljanić.

Slobodna Dalmacija, Leo Kovačić

Info zona Facebook