Vlada odobrila novi kolodvor u Kopilici

Današnjom odlukom Vlade RH o razvrstavanju želejezničkih pruga omogućeno je da se glavni željeznički kolodvor u Splitu premjesti iz Gradske luke u Kopilicu.

Današnjom odlukom Vlade RH o razvrstavanju želejezničkih pruga omogućeno je da se glavni željeznički kolodvor u Splitu premjesti iz Gradske luke u Kopilicu.

Vlada je naime promijenila kategoriju pruge iz međunarodne u lokalnu na dijelu između današnjeg glavnog kolodvora u luci i Kopilice.

Ta je Vladina odluka pretpostavka za ostvarenje gradskih projekata zacrtanih Generalnim urbanističkim planom prema kojem bi u gradskoj luci ostala lokalna željeznička postaja na 10 do 12 tisuća četvornih metara, a oko 45 tisuća kvadrata u vlasništvu Hrvatskih željeznica bilo bi namijenjeno hotelima, kongresnim dvoranama i drugim javnim sadržajima. U Kopilici bi na 213 tisuća kvadrata u vlasništvu hrvatskih željeznica uz glavni, međunarodni željeznički kolodvor bio i autobusni kolodvor te novi poslovni centar s hotelom i komercijalnim sadržajima.

Za oba ova područja slijedi izrada detaljnih planova uređenja, a prema Generalnom urbanističkom planu Splita obuhvat projekta istočna obala Gradske luke je 175.000 kvadratnih metara, a uz kolodvor obuhvaća i prostor Dalmacijavina te Katalinića brig. Namjena tog prostora prema GUP-u je primarno u funkciji pomorsko-putničkog prometa: autobusni i željeznički terminal, parkirališni i garažni prostori te novi cestovni pristup. Na predjelu Dalmacijavina i glavnog lukobrana planirani su novi lučki sadržaji i ljetni vez, a Katalinića brig sa spomen svjetionikom Pomorac održat će se kao prostor krajobrazne vrijednosti .

Na području Istočne obale Gradske luke može se sagraditi 130 tisuća novih četvornih metara u koje će stati kongresni centar, trgovina, usluge, oko tisuću hotelskih soba te javne garaže s oko tisuću parkirališnih mjesta.

GUP-om je zona u Kopilici u vlasništvu Hrvatskih željeznica određena kao “zona b” obuhvata 213 tisuća kvadrata. Generalni urbanistički plan tu je zonu definirao kao zonu prometnih funkcija i pratećih poslovnih i ugostiteljsko-turističkih sadržaja. Uz glavni željeznički kolodvor i stajališta javne gradske željeznice tu će biti i sekundarni željeznički kolosijeci u funkciji opskrbe i povezivanja radnih zona i teretnog prometa. Također će u Kopilici biti i glavni autobusni kolodvor međumjesnog i međugradskog prometa te podzemne parkirališne garaže u funkciji prometnih, javnih i poslovnih namjena. Kapacitet nove gradnje u ovoj zoni je maksimalno 160 tisuća četvornih metara.

- Vladinom odlukom omogućen je najkrupniji urbanistički zahvat u povijesti Splita - ocijenio je splitski gradonačelnik Zvonimir Puljić te dodao da gradski projekt Istočna obala i gradski projekt Kopilica imaju izrazitu i prepoznatljivu razvojnu komponentu.

- Danas pasivno područje površine 57 tisuća kvadrata na Istočnoj obali te 213 tisuća četvornih metara u Kopilici koristit će se u budućnosti s velikim gospodarskim učincima - izjavio je Zvonimir Puljić.

Jutarnji list, Duška Čolović

Info zona Facebook